Termeni și condiții de utilizare

Acest site web (numit în continuare "SITE") este administrat de AVENIR TELECOM SA cu sediul social în Șoseaua București – Ploiești nr. 67, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/3755/1997, CIF RO RO9452492, având contul IBAN RO94BRDE450SV06496214500, deschis la BRD GSG SMCC, denumită în continuare "AVENIR TELECOM SA".

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

SITE: reprezintă SITE- ul Internet aparținând AVENIR TELECOM SA, care se afla la adresa www.internity.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele asigurate/oferite de AVENIR TELECOM SA în rețeaua sa de magazine, SITE Internet administrat de AVENIR TELECOM SA;

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizica si/sau juridica avand capacitate deplina de exercitiu si care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale acceptand Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE si îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE - ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii AVENIR TELECOM SA;

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Toate materialele integrate în acest SITE sunt proprietatea intelectuală exclusivă a AVENIR TELECOM SA. Aceste materiale nu pot fi copiate, multiplicate, reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor menționate anterior, AVENIR TELECOM SA vă poate oferi ocazional oportunitatea de a descarcă imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.

Prin accesarea SITE-ului www.internity.ro utilizatorii consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare, precum și legislația aplicabilă în jurisdicția utilizatorului. 

Utilizatorii acestui SITE sunt rugați sa citească cu atenție și în mod complet termenii și condițiile de utilizare a SITE- ului.

Termenii și condițiile SITE- ului sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației in vigoare. 

Termenii si condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii.

Acest SITE poate conține trimiteri (link-uri) către alte SITE- uri care nu aparțin AVENIR TELECOM SA sau unui afiliat al acesteia, drept pentru care AVENIR TELECOM SA nu este răspunzătoare sub niciun aspect pentru conținutul acestor SITE- uri.

Atunci când intrați în contact cu noi, prin orice mijloc, când vizitați și navigați pe SITE- ul nostru AVENIR TELECOM SA înregistrează numai acele date cu caracter personal oferite voluntar de dumneavoastră.

AVENIR TELECOM SA este operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3618 în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele de identificare folosite pentru înregistrarea  unei persoane fizice și/sau juridice ca și Utilizator pe SITE- ul Internity trebuie să fie reale, corecte, complete și asumate pe proprie răspundere de Utilizatori, fiind în mod expres interzisă asumarea și/sau folosirea unei identități false sau identității unei alte persoane fizice/juridice. AVENIR TELECOM SA își rezervă dreptul unilateral de a solicita orice date și/sau informații și a face orice verificări considerate necesare în vederea stabilirii identității oricărei persoane fizice și/sau juridice înregistrată pe SITE și de a sesiza organele legale competente în cazul în care sesizează orice neregularități în legătură cu asumarea și/sau folosirea de către un Utilizator a unei identități false sau identității unei alte persoane fizice/juridice. Deopotrivă, AVENIR TELECOM SA își rezervă dreptul unilateral de a refuza executarea oricărei comenzi plasată de un Utilizator ale cărui date de identitate nu sunt reale, corecte, complete sau care rezultă din folosirea frauduloasă a datelor de identificare ale unei alte persoane fizice/juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operațiune sau set de operatiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, AVENIR TELECOM SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate, statistică.

AVENIR TELECOM SA respectă dreptul la confidențialitatea datelor fiecărei persoane care accesează SITE- ul. AVENIR TELECOM SA nu va colecta date personale despre dumneavoastră (nume, adresă, telefon sau adresă de poștă electronică) (denumite în continuare "Date Personale") exceptând situația în care dumneavoastră înșivă ne comunicați aceste date. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie colectate vă rugam să nu ni le furnizați.
În cazul în care datele dumneavoastră personale au fost deja trimise și doriți ca acestea să fie șterse din înregistrările noastre, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail sau la numărul de telefon menționat mai jos. Informațiile referitoare la dumneavoastră vor fi șterse din înregistrările noastre.

Colectarea automată de date cu caracter non-personal. În unele cazuri, este posibil să colectăm informații cu caracter non-personal despre dumneavoastră. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la SITE- ul nostru sau ca urmare a publicității noastre.

Informații pe care le putem stoca automat pe hard discul computerului dumneavoastră. 
In timpul vizionării SITE-ului nostru, vom putea stoca anumite informații pe computerul dumneavoastră. Aceasta informație va fi sub forma unui "Cookie" sau a unui fișier similar, care ne va fi de real folos. De exemplu, fișierele "Cookies" ne ajută sa construim un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor dumneavoastră. Cu cele mai multe browsere de Internet puteți șterge sau bloca fișierele sau puteți primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. Vă rugam sa consultați instrucțiunile browser-ului dumneavoastră sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Daca ați transmis date personale pe adresa SITE- ului nostru și doriți ca aceste informații să fie șterse din înregistrările noastre, vă rugăm sa ne contactați la adresa de poșta electronică comenzi@avenir-telecom.ro 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai companiilor din cadrul Avenir Telecom sau furnizorilor de servicii de marketing și publicitate și care sunt de acord la rândul lor sa păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră.
AVENIR TELECOM SA nu va dezvălui niciun fel de informație despre UTILIZATORII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în aceasta privință.

În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. În acest sens, vă rog sa ne contactați la adresa de poșta electronică comenzi@avenir-telecom.ro 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informați cât mai curând posibil.
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Detalii la http://www.dataprotection.ro.

Dacă veți furniza Date Personale către AVENIR TELECOM SA, acestea vor fi stocate și vor putea fi utilizate pentru activități de marketing, cercetări de piață, urmărirea datelor de vânzări și pentru a va contacta. 

Specificațiile tehnice, pozele sau prețurile produselor prezente pe acest site sunt informative și pot fi schimbate fără nicio înștiințare prealabilă, iar AVENIR TELECOM SA nu își asumă nicio responsabilitate asupra schimbărilor care ar putea surveni.
Caracteristicile produselor prezentate pe site au caracter pur informativ și sunt preluate de la producători/furnizori, iar AVENIR TELECOM SA nu poate fi ținut răspunzător pentru corectitudinea acestor informații.

Promoțiile prezentate pe site sunt valabile exclusiv în perioada de timp menționată și numai în limita stocului disponibil.

AVENIR TELECOM SA nu garantează disponibilitatea în stoc a tuturor produselor prezentate la momentul plasării unei comenzi din partea UTILIZATORILOR. AVENIR TELECOM SA va informa UTILIZATORII in cazul in care, deși a fost plasată o comandă, aceasta nu poate fi onorată din motiv de indisponibilitate a produselor. 

AVENIR TELECOM SA își rezervă dreptul unilateral de a efectua confirmarea a tuturor comenzilor înainte de a proceda la onorarea acestora, prin contactarea telefonică și prin e-mail a UTILIZATORILOR, conform datelor de contact furnizate de aceștia pe SITE. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, AVENIR TELECOM SA nu poate fi ținut răspunzător în niciun fel în cazul în care deși i-a fost adresată o comanda, acesta se află în imposibilitate obiectivă de a livra produsele prezentate pe site, inclusiv dar fără a se limita la indisponibilitatea produselor solicitate prin comanda și câtă vreme nu a confirmat telefonic și prin corespondență email comanda respectivă. În orice situație, UTILIZATORII vor plasa comenzi cu bună-credință, fără prejudicierea în orice mod a societății AVENIR TELECOM SA.

AVENIR TELECOM SA își rezervă dreptul de a nu onora fără nicio despăgubire orice comenzi pentru produse ale căror caracteristici de prezentare pe SITE sunt rezultatul unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preturi derizorii (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind disproporționate/derizorii de orice cumpărător având un nivel mediu de pregătire).

Exclusiv pentru comenzile confirmate de AVENIR TELECOM SA, livrarea se va efectua in termen în termenul sumat de AVENIR TELECOM; la momentul semnării de primire de către UTILIZATOR acesta va verifica conținutului pachetului în prezenta curierului, în caz contrar UTILIZATORUL este deplin răspunzător cu privire la orice consecință de orice natură rezultată din acesată împrejurare. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, orice reclamație ulterioară în legatură cu lipsa sau neconformitatea unor elemente din pachetul primit nu va fi acceptată de AVENIR TELECOM SA. 

AVENIR TELECOM SA va avea dreptul de a întârzia sau anula livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de AVENIR TELECOM SA.

Orice litigiu în legătură cu livrarea produsele prezentate de AVENIR TELECOM SA pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris de către UTILIZATOR.

AVENIR TELECOM SA nu răspunde pentru orice prejudiciile de orice natură create ca urmare a nefuncționării SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.

Termenii și condițiile de utilizare a SITE-ului sunt guvernați de legea română, prevederile Noului Cod Civil român, ale Ordonanței nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date fiind aplicabile.


Echipa Internity