Protecția Mediului

Internity respecta mediul inconjurator

Cu scopul introducerii pe piață a bateriilor și acumulatorilor, Avenir Telecom SA, cod unic de înregistrare 9452492, localitatea București, Șos București-Ploiești, nr 67, Clădirea 1, Camera 1, Sectorul 1, este înregistratã începând cu data de 09.09.2015 în Registrul producãtorilor de baterii și acumulatori cu numãrul unic de înregistrare : RO – 2015 – 09 – B&A – 0790 .

Bateriile și acumulatorii conțin metale grele și substanțe toxice. Dacã le arunci împreuna cu deșeurile menajere, acestea ajung sã contamineze solul și apa sau, mai mult decât atât, în unele cazuri, pot cauza incendii. De aceea este important sã nu aruncãm bateriile și acumulatorii la coșul de gunoi, ci sã le ducem la punctele de colectare. Ulterior, substanțele periculoase sunt neutralizate iar metalele grele (zinc, fier, argint, mercur etc,) se recupereazã pentru refolosire.

Cu scopul introducerii pe piața a echipamentelor electrice și electronice, Avenir Telecom SA, cod unic de înregistrare 9452492, localitatea București, Șos București-Ploiești, nr 67, Clădirea 1, Camera 1, Sectorul 1, este înregistratã începand cu data de 31.07.2015 pânã la data de 31.07.2018 în Registrul de punere pe piața a echipamentelor electrice și electronice cu numărul unic de înregistrare : RO – 2015 – 07 – EEE – 1374 – II .

Incurajãm toți utilizatorii de telefonie mobilã sã nu-și arunce împreună cu gunoiul menajer telefonul stricat sau uzat ci sã-l predea la oricare dintre punctele de colectare din magazinele Internity. Echipamentele electrice și electronice conțin atât componente periculoase pentru mediul înconjurător precum și materiale reciclabile ce pot fi ulterior utilizate ca materie primă secundară. Consumul înseamna pentru mulți confort și o viața mai bunã, însã pentru planetã înseamna și resurse secãtuite. Rapoarte ale instituțiilor internaționale aratã cã suntem într-un moment critic, în care dacã nu reușim sã educam felul în care consumãm, pentru a deveni sustenabil pe termen lung, ne putem confrunta cu situații severe.


VINO CU ELE LA PUNCTELE DE COLECTARE ECOTIC DIN MAGAZINELE INTERNITY!


ECOTIC este prima organizație a producãtorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondatã în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multã eficiențã, unitate și omogenitate în îndeplinirea responsabilitaților de mediu ale acestora.

ECOTIC a introdus în anul 2007, pentru prima datã în piața din România, Timbrul Verde, un simbol care a devenit în timp, pentru consumatori, o garanție a gestionării DEEE;

ECOTIC numărã în prezent peste 600 de producãtori și importatori, care beneficiazã de consultanțã promptă și specializatã; ECOTIC se asigurã, prin acțiunile întreprinse, că țintele anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt atinse.