Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidații la job

Ca parte a procesului de recrutare, S.C. Avenir Telecom S.A. colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin acest document, S.C. Avenir Telecom S.A. informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.


a)     
Date de contact

S.C. Avenir Telecom S.A.

Număr de înregistrare: J4/3755/1997, CUI 9452492

Adresa: Sos. București - Ploiești, Nr. 67 Sector 1, București

Număr de telefon: +4021 201 29 00


b)     
Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor

E-mail: gdpr@avenir-telecom.ro

Număr de telefon: 021.201.29.00

Adresa: Soseaua Bucuresti-Ploiesti br. 67, sector 1, Bucuresti


c)      
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

S.C. Avenir Telecom S.A. colectează date cu caracter personal pe care le poate prelucra în scopuri precum:

 •        ● evaluarea competențelor profesionale în timpul proceselor de recrutare și selecție pentru candidații care au aplicat la job;
 •        ● identificarea competențelor profesionale care corespund cerințelor jobului;
 •        ● începerea procesului de angajare, pentru candidații care trec procesul de recrutare.


Temeiul juridic al prelucrării este efectuarea demersurilor necesare încheierii, la cererea dumneavoastră, a unui contract individual de muncă.

 
d)      Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de recrutare nu sunt împărtășite altor terțe părți, în afara grupului S.C. Avenir Telecom S.A.

 
e)      Perioada stocării datelor

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pe perioada desfășurării procesului de recrutare. Dacă procesul de recrutare și selecție se finalizează cu încheierea contractului individual de muncă, datele cu caracter personal colectate în timpul procesului de recrutare vor fi transferate în dosarul dumneavoastră personal și păstrate conform cerințelor legislației în domeniu.


f)      
Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de S.C. Avenir Telecom S.A. au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:

 •        ● dreptul de acces la date;
 •        ● dreptul la rectificarea datelor;
 •        ● dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat");
 •        ● dreptul la restricționarea prelucrării;
 •        ● dreptul la portabilitatea datelor;
 •        ● dreptul la opoziție;
 •        ● dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 •        ● dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;
 •        ● dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
 •        ● dreptul la o cale de atac judiciară;
 •        ● dreptul de a fi notificat de către operator.

 
g)      Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal au fost obținute de pe site-ul www.internity,ro (sectiunea cariere), www.ejobs.ro, www.olx.ro  și vor fi utilizate de către S.C. Avenir Telecom S.A. în scopurile menționate mai sus.